Kompleksowe rozwiązania dla biznesu

Błąd Windows Presentation Foundation Terminal Server Print W

Błąd Windows Presentation Foundation Terminal Server Print W

Króciutko o problemach na jakie natrafiliśmy ostatnio w środowisku Windows XP, który generował błąd „Windows Presentation Foundation Terminal Server Print W…” podczas próby wydruku przez przekierowaną drukarkę sesji pulpitu zdalnego z systemu Windows Server 2008 R2 Std. W sieci znajdziecie mnóstwo rozwiązań, które w większości przypadków sprowadzają się do (re)instalacji pakietu .NET Framework w systemie Windows XP. Nasze rozwiązanie okazało się dość nietypowe, więc postanowiliśmy je opisać.

Zacznijmy od początku…

Krok 1 – Z systemu Windows XP logujemy się do zdalnego serwera przy pomocy Pulpitu zdalnego, na którym zainstalowany został Windows 2008 Server R2 Std,

pamiętając przy tym, aby w opcjach połączenia na zakładce „Zasoby lokalne” zaznaczyć, że w sesji zdalnej chcielibyśmy używać lokalnych drukarek systemu Windows XP

Krok 2 – Generujemy wydruk na przekierowaną drukarkę naszego komputera lokalnego z systemem Windows XP. W tym momencie pojawia się następujący błąd:

Rozwiązania:

  1. (Re)instalacja pakietu .NET Framework do najnowszej wersji (obecnie wersja 4). W naszym przypadku instalowaliśmy wersję 3.5 SP1.
  2. Na systemie Windows XP instalacja najnowszej wersji Remote Desktop Client.
  3. W systemach Windows 7 i wyższych powyższy błąd przy generowaniu wydruków z tego samego serwera zdalnego w ogóle nie występował, w związku z czym w naszym przypadku tylko podmiana pliku TsWpfWrp.exe z C:\Windows\System32 pomogła. Plik „żywcem” skopiowaliśmy z systemu Windows 7 do systemu Windows XP. Od tej pory wydruk wychodzi poprawnie, a powyższy błąd się nie pojawia.