Kompleksowe rozwiązania dla biznesu

Instalacja Dropbox jako usługi w środowisku Windows Server

Instalacja Dropbox jako usługi w środowisku Windows Server

Dropbox jest niewątpliwie rewelacyjnym narzędziem, ale ma poważną wadę, jaką jest brak możliwości zainstalowania programu jako usługi. W poniższym przykładzie korzystając z dodatkowych narzędzi zainstalujemy Dropbox jako usługę w środowisku Windows Server 2003.

1. Po zainstalowaniu Dropbox należy w jego preferencjach odznaczyć „Pokaż powiadomienia na pasku zadań” oraz „Uruchom aplikację Dropbox przy uruchamianiu systemu”. Po ustawieniu tych preferencji zamykamy Dropbox.

2. Do zainstalowania usługi będziemy potrzebowali Windows Resource Kit 2003 – należy ściągnąć ze stron Microsoft i zainstalować.

3. Uruchamiamy wiersz polecenia, w którym wykonujemy następującą komendę:

Po wykonaniu komendy powinniśmy otrzymać komunikat: „The service was successfully added!” Dzięki temu nasza usługa już jest zainstalowana i powinna pojawić się katalogu Usług systemu.

4. Kolejnym krokiem jest nadanie uprawnień naszej usłudze. Ustawimy usługę, aby uruchamiała się przy pomocy konta Administratora. W tym celu wchodzimy w katalog Usług systemu, znajdujemy usługę Dropbox na liście i uruchamiamy jej Właściwości (prawy przycisk myszy). W zakładce „Logowanie” wprowadzamy login i hasło użytkownika Administrator, po czym zatwierdzamy ustawienia klikając OK.

5. Czas na drobną zmianę w rejestrze systemu. Uruchamiamy edytor rejestru poleceniem: regedit. W drzewie rejstru odnajdujemy gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dropbox. Tworzymy nowy klucz o nazwie Parameters.

Dla nowo stworzonego klucza tworzymy nową wartość ciągu o nazwie Appliaction, typ (REG_SZ), o wartości będącej ścieżką do pliku Dropbox.exe (można np. skopiować ścieżkę ze skrótu).

Zamykamy rejestr.

6. Wracamy do Usług i uruchamiamy naszą usługę Dropbox.

Dla pewności czy wszystko pracuje poprawnie, sprawdźmy czy w procesach systemowych pojawił się proces o nazwie Dropbox.exe oraz spróbujmy zsynchronizować jakieś pliki.

W powyższym przykładzie instalowaliśmy usługę w systemie Windows 2003 Server, jednak z powodzeniem rozwiązanie zadziała w systemach Windows 2008 Server.