Kompleksowe rozwiązania dla biznesu

Konfiguracja 32-bitowego sterownika psqlodbc w systemie Windows7 64bit

Konfiguracja 32-bitowego sterownika psqlodbc w systemie Windows7 64bit

Problem dotyczy instalacji sterownika PSQLODBC do obsługi bazy danych PostgreSQL na systemach z zainstalowanym systemem 64bitowym. Czasem zdarza się, że dostawca oprogramowania zaleca korzystanie ze sterownika  PSQLODBC 32-bitowego. System np. Windows7 x64 oczywiście pozwala na instalację sterownika 32-bitowego, natomiast narzędzie konfiguracji znajdujące się w „Panel sterowania” -> „Narzędzia administracyjne” -> „Źródła danych (ODBC)” domyślnie pozwala korzystać ze sterowników wyłącznie 64-bitowych.

Aby skorzystać z możliwości konfiguracji sterownika 32 bitowego należy skorzystać z:

C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

i użyć dostępnych sterowników 32bitowych w systemie 64bit.