Kompleksowe rozwiązania dla biznesu

Problem z cookie w Horde

Problem z cookie w Horde

Zdarza się że pojawia się nam komunikat w logach o treści jak niżej:

Message from syslogd@serwik at May 6 13:45:01 …
HORDE: Session cookies will not work without a FQDN and with a non-empty cookie domain. Either use a fully qualified domain name like „http://www.example.com” instead of „http://example” only, or set the cookie domain in the Horde configuration to an empty value, or enable non-cookie (url-based) sessions in the Horde configuration. [pid 28798 on line 128 of „/usr/share/php/Horde/Session.php”]

Błąd można naprawić na dwa sposoby :

1. bezpośrednio w pliku

/path/to/horde/config/conf.php i szukamy wartości

i zmieniamy na

2. W Horde logujemy się jako administrator i odznaczamy „ptaszka” w